ARCHITEKTURA

Architektura jako umění.

Tři pilíře architektury Vitriuse Pollia, římského architekta, inženýra a teoretika, které musí architekt respektovat bez ohledu na dobu vzniku stavby. Prvním pilířem je statická pevnost a stabilita stavby, tento bod omezují technické znalosti doby a prostředí vzniku stavby. Druhým pilířem je praktický cíl stavby a jemu se musí stavební plán přizpůsobit. Třetím pilířem je estetický cíl, který je zpravidla ovlivněn estetickými názory doby vzniku.

Chátrající architektura v hledáčku Prázdných domů