SUDEK PROJECT

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl:
od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví.

Od února 2017 do prosince 2020 jsem pracovala v projektu jako dobrovolník v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Proč jsem se zapojila?
Josef Sudek je pro mě inspirací nejen svým fotografickým uměním, ale i jako osobnost.

V říjnu 2016 jsem v Divadle kámen měla možnost představit Josefa Sudka jako fotografa architektury a fotografování na velký formát.

Zúročila jsem tím roční samostudium o Josefu Sudkovi.

Zatoužila jsem vidět v reálu Sudkovy originál negativy a pozitivy.

Vydané knihy mě už přestaly zajímat, neboť se v nich objevují konkrétní fotografie opakovaně, chtěla jsem víc.

Nakonec se mi splnil sen a již přes rok mám příležitost se podílet na záchraně Sudkova fotografického odkazu.

Více info o projektu <<ZDE>>

Co je cílem projektu?
Komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru cca 13500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka široké veřejnosti. Soubor pochází převážně ze druhé třetiny 20. století a je uložený ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Tato část tvorby autora nebyla dosud až na výjimky odborně zhodnocena ani veřejně představena. Soubor má nespornou paměťovou hodnotu a je cenný i proto, že obsahuje řadu fotografií děl umělců, kteří jsou dnes často zapomenutí. Umělecký pohled Josefa Sudka v rámci reprodukční a dokumentační fotografie bude představen zejména dvěma vybranými soubory – fotografií Prahy zničené nálety v roce 1945 a analýzou vztahu fotografie k uměleckým dílům obecně na příkladu dokumentace sochařství. Plánované jsou ovšem i další dílčí výstupy. Zpřístupnění celého souboru v online databázi umožní odkrýt a dále zkoumat známé i zapomenuté výtvarné dědictví minulého století.