Sochy, pomníky a pamětní desky

Socha Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého, Jánský vršek, Malá Strana

K sepulkrálním památkám patří sochy umístěné mimo území hřbitovů, různé pomníky a pomníčky a nakonec i pamětní desky. Mezi pomníčky se mohou počítat i dnešní pomníčky obětí autonehod, které vídáme u silnice v místě nehody.

Příběhy vztahující se ke konkrétním sepulkrálním památkám, pokud se mi podaří dohledat informace o dané osobnosti, můžete najít na stránkách projektu „Praha krásná“.