Funerální architektura

Hrobka Olšanské hřbitovy
Příběh secesní hrobky rodiny Urbánkovy a Kozánkovy

Funerální architekturou označujeme hmotné památky spojené s fenoménem smrti.

Jde hlavně o hřbitovy, hrobky, mauzolea, krypty, kostnice, márnice či hřbitovní kaple.
Patří sem také krematoria.

Pod funerální památky patří zvláštní skupina památek a to jsou sepulkrální památky.