SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY

Modlitební křížek
Olšanské hřbitovy

Co je to sepulkrální památka?

Dost široký pojem s krkolomnou výslovností. Sepulkrální památky bezprostředně souvisí se vzpomínkou na zemřelého člověka, jedná se zejména náhrobní stély, funerální plastiky, hrobky, epitafy nebo tumby. 

V kostce řečeno se jedná o objekty, jejichž cílem je trvalé připomenutí zesnulé osoby.
Patří sem např. funerální plastiky, sochy, sousoší, náhrobky a třeba i starobylé smírčí kříže.

Kdo je to TATOFIL?

Tatofil je ona podivná bytost, která se pohybuje po hřbitově s foťákem v ruce a snaží se zachytit krásu a tajemství hřbitova.

Taphos – slovo pochází ze starověkého Řecka a jeho význam je pohřební rituály, pohřební, hrob + -philia, znamená „láska“. Spojíme-li dvě slova v jedno vznikne taphophil. Česky by se mohlo číst něco jako tatofil.