Divadlo Kámen

Spolupráce s Divadlem Kámen začala celkem nenápadně. Mou účastí od února 2015 na vycházkách Pražských domů, které pořádá a vede PR manažerka divadla Helena Macháčková, a pořizováním fotografií z těchto vycházek. Dnes s divadlem úzce spolupracuji a dá se říci, že jsem jeho „dvorním“ fotografem. Velmi si cením důvěry šéfa a režiséra Petra Oda Macháčka a  jeho ženy Heleny. Umění bylo mým průvodcem v dětství a díky aktivitám Divadla Kámen jsem ho zase po dlouhé době objevila. O divadle si čtěte na www.divadlokamen.cz a o originálních vycházkách a přednáškách o umění se dozvíte více na www.prazskedomy.divadlokamen.cz